Actueel

Overzicht van veranderingen van regels per 1 januari 2024

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Eén plek voor aanvragen vergunning
Voor ondernemers wordt het sneller en makkelijker om een vergunning aan te vragen door de nieuwe Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan een (ver)bouwvergunning. Je doet één aanvraag bij één loket en krijgt één besluit. Ook moet je sneller een besluit kunnen verwachten: binnen 8 in plaats van 26 weken. De wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat op 1 januari 2024 in.

Opruimen afval rond je bedrijf
Je gemeente kan vanaf 1 januari 2024 bepalen wat je moet doen om de omgeving van je winkel schoon te houden. Zo kan je gemeente beter inspelen op lokale problemen met zwerfafval. De regels komen in een omgevingsplan; een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.
Voor 2032 moeten gemeenten met nieuwe regels komen. Totdat je gemeente nieuwe regels heeft gemaakt, ben je verplicht zwerfafval in een straal van 25 meter rond je bedrijf op te ruimen. Dat geldt alleen voor afval van producten die je verkoopt.

Verbod op e-sigaretten met smaakje
De verbod op de verkoop van e-sigaretten met smaakjes (behalve tabakssmaak) wordt vanaf 1 januari 2024 gehandhaafd. Winkeliers mogen nog wel tot het einde van 2023 hun voorraden verkopen.

Hoger minimumloon en per uur
Het wettelijk minimumloon per maand verandert naar een minimumloon per uur. Daardoor is het minimumuurloon in 2024 voor alle werknemers gelijk. Dat minimumloon gaat ook omhoog ten opzichte van 2023.
Vanaf 2024 is het minimumloon per uur voor iedereen gelijk. Hoe meer uur een werknemer werkt, hoe hoger het maandloon is. Ook ligt het minimumloon hoger. De loonkosten voor de werkgever nemen daardoor toe.

Voordat een wet ingaat, moeten onder meer de Tweede en Eerste Kamer daarmee instemmen. Ook moet de ingangsdatum bekend zijn gemaakt. Bij onderstaande wetten is het doel dat ze op 1 januari 2024 ingaan, maar zijn nog niet al die stappen doorlopen.

Verlaging LIV-subsidie
Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) verlaagd van 125% naar 104%. Daardoor ontvang je alleen LIV voor werknemers die het minimumloon verdienen of net iets meer. In 2024 kun je 49 cent per uur krijgen en maximaal 960 euro in totaal per werknemer. Je krijgt deze vergoeding alleen voor werknemers die een uurloon hebben tussen de 13,27 euro en 13,80 euro.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt
De onbelaste reisvergoeding gaat naar verwachting op 1 januari 2024 omhoog van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer.
Je mag reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dat geldt voor reiskosten met auto, openbaar vervoer, taxi, boot en vliegtuig. Wil je een hogere reiskostenvergoeding dan 0,23 euro aan je werknemers geven? Dat kan. De verhoging wordt als loon gezien. Je kunt deze onder bepaalde voorwaarden onbelast geven.

MKB-winstvrijstelling daalt
De MKB-winstvrijstelling daalt van 14 procent naar 12,7 procent. De vrijstelling vermindert je belastbare winst na ondernemersaftrek. Door deze maatregel betaal je over 2024 dus meer belasting dan over 2023.

Energie-investeringsaftrek lager en verlengd
De energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt met 5 jaar verlengd, tot en met 2028. Het percentage dat je mag aftrekken daalt naar verwachting in 2024 wel van 45,5 naar 40 procent. De investering bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 136 miljoen euro.
Als je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, dan kun je in aanmerking komen voor de EIA. Daarmee mag je een percentage van de kosten van je investering aftrekken van de winst. Daardoor betaal je minder belasting.

Regels pensioen en AOW-leeftijd aangepast
In veel pensioenregelingen mag iemand pas vanaf 21 jaar toetreden. Door de Wet toekomst pensioenen (WTP) gaat de ondergrens van de leeftijd voor pensioentoetreding naar 18 jaar. De leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW verandert op 1 januari 2024. De AOW-leeftijd stijgt van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar.

2024

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.