Personeel

Ontslagaanvraag

Helaas komt het voor dat ondernemers genoodzaakt worden een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever / ondernemer start uit bezuinigingsoogpunt steeds vaker zelf de procedure bij het UWV op. Wel met hulp van de boekhouder / administrateur / accountant, die dan – deels – de bedrijfseconomische stukken onderbouwt en aanlevert, uiteraard tegen een vergoeding. Het valt de NSO op dat het steeds vaker voorkomt dat het UWV de aanvraag afwijst. Dit omdat of de onderbouwing niet compleet is of omdat de informatie niet juist blijkt te zijn.

Door de afwijzing van de ontslagvergunningsaanvraag blijft de werknemer in dienst en dient werkgever toch op een andere manier een beëindiging moeten nastreven, dit omdat de bedrijfseconomische situatie daartoe noopt. Dit kan via een ontbindingsprocedure dan wel via een beëindigingsovereenkomst. Per saldo zal de ondernemer c.q. werkgever duurder uit zijn: de doorbetaling van het loon gedurende de UWV-procedure en daarna (omdat het dienstverband niet is beëindigd door de afwijzing), de eventuele vergoeding die de kantonrechter aan de ontbinding verbindt dan wel de afgesproken vergoeding in geval van een beëindigingsovereenkomst.

Kortom, de NSO raadt u aan de ontslagvergunningaanvraag via het UWV te laten begeleiden door een jurist, zodat de kans op afgifte van de vergunning aanzienlijk wordt vergroot en u uiteindelijk “goedkoper” uit bent.

Juridisch
De omgeving waarin u onderneemt wordt steeds complexer. De kans dat u als ondernemer in de tabaksdetailhandel juridisch advies nodig heeft, is daarom altijd aanwezig. Klik hier voor meer informatie.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.