Organisatiestructuur

NSO Retail is een vereniging met leden, een ledenraad en een bestuur. Lid zijn de aangesloten ondernemers in de tabaksdetailhandel. De ledenraad vertegenwoordigt de leden. De ledenraad controleert het bestuur en draagt nieuwe beleidslijnen aan.
Het bestuur neemt besluiten en bestuurt de vereniging.

Verbonden aan NSO Retail is de Stichting NSO Retail Activiteiten (SNRA). Onder verantwoordelijkheid van deze stichting worden activiteiten ondernomen zoals het vakblad NSO Retail Magazine, de NSO Retail Branchedag, de NSO Retail Beurs 2023 en deze website.

Het eveneens aan de NSO verbonden Fonds Tabak Speciaalzaken (FTS) stelt gelden ter beschikking voor maatregelen en activiteiten die de branche ten goede komen. De besturen van SNRA en FTS worden grotendeels gevormd door bestuursleden van NSO Retail.

Van oudsher bestaat er een goed overleg tussen NSO Retail en de commerciële organisaties in de branche. Met ingang van 2011 is dat overleg vormgegeven in het Platform Samenwerking Tabaksdetailhandel (PST).

In de branche is ook de volgende stichting actief:
Fabrikanten van sigaretten en kerftabak hebben in het kader van verdere professionalisering van de branche per 2012 Stichting Ondersteuning Tabaks- en Gemakswinkels opgericht. Deze stichting biedt financiële ondersteuning in de uitvoering van activiteiten van de NSO bijvoorbeeld op het gebied van winkelveiligheid en de handhaving van de leeftijdsgrens i.v.m. de verkoop van sigaretten en kerftabak.

Het Retailkantoor ondersteunt alle bestuurlijke organen, bereidt bestuursbesluiten voor en zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten.

NSO Retail

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist
T: 088 – 00 34 20
nso@nsoretail.nl

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.