Diensten

Verzekeringen

Uw onderneming draait om uw winkel. Hier verkoopt u uw producten & diensten, ontvangt u uw klanten en werken uw medewerkers. Daarom is het zaak dat u uw winkel en uw onderneming goed beschermt tegen allerlei risico’s. Deskundige voorlichting en advisering over uw verzekeringspakket is hierbij van groot belang.

Voor een ondernemer is het nemen van risico’s onvermijdelijk. Het is de kern van het ondernemerschap. De aan het ondernemen zelf verbonden risico’s, die grotendeels te berekenen zijn, loopt u zelf. Externe factoren met soms grote gevolgen, kunt u – voor zover mogelijk – beter afwentelen op een verzekeraar.

Welke risico’s een verzekering waard zijn, is voor velen een zoekplaatje. Sommige verzekeringen zijn wettelijk verplicht (zoals de zorgverzekering en de WA-verzekering voor een motorrijtuig). Andere risico’s zijn zo klein, dat verzekeren voor de meesten overbodig is. Daartussenin ligt een terrein waar een deskundige én onafhankelijke gids geen overbodige luxe is. Kennis van het verzekeringsaanbod enerzijds en de behoefte van de ondernemer anderzijds, maakt een onafhankelijke tussenpersoon tot de aangewezen bemiddelaar tussen verzekeraars en verzekerden.

Advies
NSO Retail raadt* haar leden aan om voor de winkel in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsschadeverzekering, een goederen-/inventarisverzekering, een opstal-/glas-/huurdersbelangverzekering en een kasgeldverzekering af te sluiten. Voorts adviseert NSO Retail ook een ziekteverzuimverzekering (voor het personeel) en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor de ondernemer zelf) af te sluiten. En om op tijd te starten met een pensioenvoorziening.

Heeft u vragen neem dan contact op met NSO Retail (088) – 00.342.20 of mail naar nso@nsoretail.nl 

(Collectieve) bedrijfs- en particuliere verzekeringen
Fidus*, makelaars in assurantiën te Utrecht is een onafhankelijk tussenpersoon. Bij Fidus kunnen leden van NSO Retail, hun medewerkers en gezinsleden terecht voor tal van (collectieve) bedrijfs- en particuliere verzekeringen. De medewerkers van Fidus spreken uw taal en kennen de branche. Zij weten welke risico’s u loopt in en buiten de winkel.
Voor meer informatie neemt u contact op met Fidus Assurantiën.

*NSO Retail raadt een tussenpersoon verzekeringen aan, maar is daarmee niet verantwoordelijk voor de diensten zoals deze geleverd worden. 

Heeft u een geldig beveiligings certificaat?

Klik hier voor meer informatie.