Belangenbehartiging

NSO retail behartigt de belangen van ondernemers met een speciaalzaak, tabakswinkel of gemakswinkel. Hieronder valt onder meer:

  • Het volgen en beïnvloeden van voor de branche relevante wet- en regelgeving. 
  • Overleg met overheids- en officiële instanties over de naleving en handhaving van wet- en regelgeving.
  • Het bevorderen en ondersteunen van collectieve samenwerking tussen in de branche actief zijnde winkelformules.
  • Het opzetten en onderhouden van diensten zoals Omzetmonitor Gemakswinkels
    Meldpunt Interne Criminaliteit en Frauderegister Detailhandel.
  • Arbeidsvoorwaarden voor de tabaksdetailhandel.
  • Contacten met collega-brancheorganisaties over branche overstijgende zaken zoals betalingsverkeer en winkelveiligheid.

Als ondernemer in de tabaks- en gemaksdetailhandel is het belangrijk dat uw collectieve belangen op de juiste manier worden behartigd. NSO Retail is daarom op nationaal niveau aangesloten bij MKB-Nederland. MKB-Nederland behartigt de belangen van het totale bedrijfsleven. Samen wordt gewerkt om onze branche goed te laten functioneren.
Natuurlijk opereert NSO Retail ook zelfstandig. Zo schuwen we de discussie met regering en parlement niet, als het gaat om zaken die ons (uw!) rechtstreeks in ons belang treffen.
Via overleg, onderhandelingen en het zoeken van de publiciteit maken wij de beleidsmakers in Nederland duidelijk dat uw belangen ook in de politieke besluitvorming een rol moeten spelen.
Met de campagne hou ons in de buurt maken we het belang van onze winkels duidelijk voor de bedrijvigheid en levendigheid in buurten en wijken. Ook steunt NSO Retail de NIX18 overheidscampagne waarvoor NSO Retail-leden verschillende gratis winkelmaterialen hebben ontvangen.

Daarnaast biedt NSO retail haar leden individuele dienstverlening aan. Bijvoorbeeld op de volgende terreinen: bedrijfseconomisch adviesjuridisch adviesverzekeringenadministratie en personeelsadvies.

NSO Retail

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist
T: 088 – 00 34 20
nso@nsoretail.nl

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.