Diensten

Remedium Arbodienst

Het gebied rondom wet- en regelgeving is complex. NSO Retail heeft samen met Koninklijke Nederlandse Drogistenbond (KNDB) de Arbodienst Remedium opgericht voor haar leden.
Door de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verantwoordelijk geworden voor het hele verzuimproces. Dit bevat preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Re-integratie is de terugkeer van de werknemer naar eigen werk, aangepast werk of naar een andere werkgever.

NSO Retail heeft de stappen die u wettelijk verplicht bent te nemen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hier in een schema voor u gezet.

De werkgever dient zijn arbeidsongeschikte medewerker twee jaar loon door te betalen.  NSO Retail raadt u aan om voor de loondoorbetaling een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.

Per 1 juli 2023 zijn de tabaks- en gemakswinkels aangesloten bij de cao Retail Non-Food. Indien uw medewerker per of vanaf 1 juli 2023 is ziekgemeld dan dient u uw medewerker het 1e halfjaar 100%, 2e halfjaar 90% (minimaal het wettelijke minimum loon!), 3e halfjaar 80% en het 4e  halfjaar 70% van het loon door te betalen. U bent wettelijk verplicht om in het 1e jaar minimaal het minimum loon te betalen.

De uitvoerende Arbodienst van Stichting Remedium is Arboz. Arboz is gecertificeerd en voldoet hiermee volledig aan de eisen die worden gesteld aan de Wet Verbetering Poortwachter. Via Remedium wordt voor u alles gedaan wat nodig is voor een goede en efficiënte verzuimbegeleiding en zorgverlening. De deelnemersbijdrage is inclusief alle poortwachtersacties. Kijk hier voor de volledige tarievenlijst.

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere:
• één vast aanspreekpunt, uw casemanager, voor de ondernemer en zieke werknemer(s);
• alle verplichte handelingen uit de Wet Verbetering Poortwachter: probleemanalyse, plan van aanpak, melding bij UWV, eerste jaarevaluatie, coördinatie WIA-aanvraag en re-integratieverslag;
• verzuimregistratie (via een portal op de website Remedium.org);
• coördinatie van wachtlijstbemiddeling (bij te lang uitblijven van medische en andere hulp);
• toezien op het instellen van verhaalsacties (regresrecht);
• bemiddeling bij re-integratie;
• actuele verzuimcijfers en verzuimontwikkeling;
• online verzuimsysteem;
• beantwoorden van uw vragen over sociale zekerheid;
• vertrouwenspersoon Jantien Meeuwsen, zij is te bereiken op 06-41788494.

Casemanager
De casemanager neemt uiterlijk binnen een week contact op met de werkgever zodra er een medewerker ziek is gemeld. Samen wordt dan gekeken welke acties er nodig zijn. Mocht het verzuim langer duren, dan houdt de casemanager de termijnen van het verzuimproces in de gaten en probeert samen met de deelnemer er alles aan te doen het verzuim zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Dit kan door samen te kijken wat iemand nog wel kan, advies aan een bedrijfsarts te vragen of te kijken of er andere mogelijkheden zijn om iemand weer snel aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld iemand naar een rug school verwijzen of naar een bedrijfsmaatschappelijk werker sturen als er thuis problemen zijn. Dit hele proces gaat steeds in afstemming met de werkgever en/of werknemer. Kortom, de casemanager denkt mee, bedenkt oplossingen en helpt zo het verzuim te verkorten. De casemanager neemt u veel werkzaamheden uit handen, maar wij wijzen u erop dat u als werkgever eindverantwoordelijk blijft.

Remedium deelnemersbijdrage 2024
Uitgangspunt is dat de diensten van Remedium worden aangeboden tegen een vast tarief per medewerker per jaar. Voor 2024 worden er twee deelnemerstarieven gehanteerd:
• voor werknemers die 13 uur of meer per week werken € 126,31. 
• voor werknemers die t/m 12 uur per week werken € 90,64. 

Remedium levert veel gemak op en zal voor de werkgever besparingen opleveren door afname van het verzuim.

Aanmelden bij Remedium
Aanmelden bij Remedium kan alleen als u voor uw winkel(s) lid bent van NSO Retail. Wilt u zich bij Remedium aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier remedium in. Uw contract met uw huidige Arbodienst dient u zelf op te zeggen. Remedium heeft standaard opzegbrieven voor het opzeggen van uw huidige arbodienst. Deze voorbeeldbrief sturen zij op verzoek naar u toe als u zich aanmeldt.
NB: U bent pas aangemeld als u de bevestiging met inlogcode van Remedium ontvangen heeft.

Hier vindt u de laatste nieuwsbrieven van Remedium.

Remedium

Remedium is bereikbaar via:
085 – 500 40 65
info@remedium.org
www.remedium.org

Wilt u zich bij Remedium aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier remedium in. Uw contract met uw huidige arbodienst dient u zelf op te zeggen. Remedium heeft standaard opzegbrieven voor het opzeggen van uw arbodienst. Deze voorbeeldbrief sturen zij op verzoek naar u toe als u zich aanmeldt.

Ziekte verzuimverzekering

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een offerte.