Diensten

Bedrijfseconomisch

Bedrijfseconomisch advies is een must voor iedere ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande vragen:

  • Is mijn rendement voldoende. Haal ik uit de huidige omzet voldoende winst.
  • Zit ik (nog) wel op de juiste plek met mijn winkel.
  • Ik wil op termijn mijn winkel verkopen; wat kan ik als opbrengst van een verkoop van mijn winkel ongeveer verwachten.
  • Ik heb een vraag over aansluiting bij een commerciële organisatie.
  • Ik wil een tweede (of derde) winkel beginnen; is dit verstandig.
  • Wat dien ik te regelen voor mijn pensioen.

Besluit u om bedrijfseconomisch advies aan te vragen, dan zal de bedrijfseconomisch adviseur in eerste instantie vragen om informatie over uw bedrijf en natuurlijk het probleem dat speelt. In veel gevallen wordt ook gevraagd naar de jaarcijfers van het bedrijf. Het doel van de adviseur is om in het gesprek tot een duidelijk en afgerond advies te komen. De kosten voor dit traject worden met u besproken en aan u gemaild. Na uw akkoord gaat de adviseur voor u aan de slag.

NSO Retail maakt gebruik van de bedrijfseconomische adviesdienst van INretail. Zij zijn op de hoogte van alles wat er speelt in de branche. U kunt zelf contact opnemen met de adviseur op 088-9730654 of mailen aan bedrijfsadvies@inretail.nl

Heeft u hulp nodig bij het maken van keuzes
Het kan ook zijn dat u met vragen zit over de toekomst: “Wat is de toekomst voor mijn winkel na het tabaksverkoopverbod in supermarkten? En over een paar jaar: word ik een speciaalzaak of een gemakswinkel zonder tabak”?” zo maar enkele vragen die ook voor u relevant kunnen zijn. Tijdens “corona” hebben buurtwinkels hun functie bewezen. Maar er zijn ook tabak-/gemakswinkels die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld afhankelijk van assortiment en locatie.”

Aan het woord is Rob Drost, bedrijfsadviseur bij INretail. Rob werkt ook voor NSO Retail als bedrijfseconomisch adviseur. Hij adviseert ondernemers over de toekomst van hun winkel. Een advies dat ook kan leiden tot en goed voorbereide bedrijfsbeëindiging. Met het programma ‘Ready? Set. Go!” ziet NSO Retail onverminderd een toekomst voor de ondernemers in onze branche. Ondernemers die de komende jaren een vernieuwingsslag zullen moeten maken om met hun winkel klaar te zijn voor een nieuwe toekomst.

Rob Drost: “Met dit advies helpen we ondernemers een keuze te maken. Een keuze kan ook zijn de onderneming te beëindigen. Er doen zich omstandigheden voor dat het voorzetten van de exploitatie op de huidige locatie onzeker is of misschien wel niet mogelijk meer is, mede als gevolg van veranderende regelgeving”.

Ondernemers die hulp nodig hebben bij de keuze voor de toekomst, worden uitgenodigd van dit adviesproduct gebruik te maken. Dat bestaat onder meer uit een rapport op basis van uw jaarcijfers en een persoonlijk gesprek met de bedrijfsadviseur in Zeist. De prijs van dit advies is voor leden van NSO Retail € 425,- ex BTW. Bel of mail voor meer informatie of om u aan te melden naar Rob Drost van INretail, rdrost@inretail.nl of 088-9730654.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.