Even voorstellen

NSO Retail Bestuur

NSO Retail is een vereniging met leden, een ledenraad en een bestuur.
Het bestuur is bereikbaar via nso@nsoretail.nl of via het Retailkantoor op telefoonnummer (088) – 00.342.20.

NSO Ledenraad

De NSO-Ledenraad heeft twee belangrijke taken, enerzijds het controleren van het bestuur door onder meer het vaststellen van de financiële jaarrekening, begroting en de beleidsvoornemens van de NSO. Anderzijds heeft de Ledenraad als taak het overbrengen van de meningen en opinies van de achterban aan het bestuur. Ledenraadsleden kunnen het bestuur opdracht geven nieuwe onderwerpen en beleidsthema’s aan te pakken.

Praat mee, wordt lid van de NSO-Ledenraad
De NSO is altijd op zoek naar leden die zich in willen zetten voor de branche. Voldoet u aan onderstaand profiel en heeft u interesse voor een functie in de ledenraad? Laat het ons weten. Als ledenraadslid bent u, als ondernemer, in staat om buiten de muren van uw winkel te kijken. Daarnaast bent u in staat om mee te denken en te praten over algemene ontwikkelingen die  onze branche betreffen. Ook heeft u tijd om de ontwikkelingen te volgen en de vergaderingen (ongeveer vier maal per jaar in de regel op dinsdagavond) voor te bereiden en daarbij aanwezig te zijn. U bent bereid energie te steken in de NSO organisatie.

Het Retailkantoor

Het Retailkantoor ondersteunt alle bestuurlijke organen, bereidt bestuursbesluiten voor en zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten.