Personeel

Pensioen in de detailhandel en Sociaal Fonds

In de detailhandel is er een collectieve pensioenregeling. Het is een wettelijke verplichting van een werkgever om alle werknemers met een leeftijd tussen de 20* en 67 jaar aan te melden bij van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel (BPFD). De pensioenregeling wordt administatief uitgevoerd door Capgemeni. Meer informatie treft u hier aan.
*per 1 januari 2024 wordt dit vanaf 18 jaar.

Premie

De pensioenpremie (van ouderdoms- en nabestaandenpensioen)voor 2022 en 2023 is:

JaarWerknemerWerkgeverTotaal
2022 6,075% 18,675% 24,75%
2023 6,075% 18,675% 24,75%

* de grondslag is het maximum loon Wfsv -/- franchise

Aanvullende pensioenregeling
In de tabaks- en gemaksdetailhandel komen hoge lonen niet vaak voor. Heeft u een medewerker met een loon boven het maximum loon Wfsv dan kan deze extra pensioen opbouwen. Over het deel van het loon dat boven deze grens komt, is door de werkgever geen pensioenpremie meer verschuldigd. Werknemer bouwt ook geen pensioen meer op boven dit bedrag.

Ga in gesprek met uw medewerker of deze een aanvullende pensioenregeling wil opbouwen. De premie komt dan voor rekening van de medewerker.
Meer informatie over het meest actuele maximumloon.

Pensioenfonds Detailhandel
Postbus 1233
9701 BE Groningen
Telefoon werkgevers: 050 – 522 50 98
Telefoon deelnemers: 0800 – 19 72
Vanuit het buitenland: 050 – 522 50 88

E-mail werkgevers: werkgever@pensioenfondsdetailhandel.nl
E-mail deelnemers: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

Sociaal Fonds
Per 1 juli 2023 is er aangesloten bij de cao Non-Food, vanaf die datum is er een Sociaal Fonds van toepassing. Hiervoor betaalt u dan een premie van 0,2% van uw totale loonsom. Hiervan kunt u maandelijks 0,05% inhouden op het loon van uw medewerkers.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.