Personeel

Pensioen en Sociaal Fonds

Pensioen
In de detailhandel is er een collectieve pensioenregeling. Het is een wettelijke verplichting van een werkgever om alle werknemers met een leeftijd tussen de 20* en 67 jaar aan te melden bij van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel (BPFD). De pensioenregeling wordt administatief uitgevoerd door Capgemeni. Meer informatie treft u hier aan.
*per 1 januari 2024 wordt dit vanaf 18 jaar.

Premie

De pensioenpremie (van ouderdoms- en nabestaandenpensioen)voor 2022 en 2023 is:

JaarWerknemerWerkgeverTotaal
2022 6,075% 18,675% 24,75%
2023 6,075% 18,675% 24,75%

* de grondslag is het maximum loon Wfsv -/- franchise

Informatie pensioenfonds
Voor meer informatie over het pensioenfonds detailhandel kijk op:

https://pensioenfondsdetailhandel.nl/werkgever

Het Pensioenfonds detailhandel is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 020- 244 54 00.

Sociaal Fonds

Premie 2023
De werkgever is in 2023 tot een loonsom van € 3.620.000 verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

Premie-inning
De premie-inning voor dit fonds wordt verzorgd door Capgemini te Utrecht. Voor inhoudelijke vragen over de Sociaal Fonds factuur kunnen werkgevers terecht bij Capgemini via 020-2445424 of per e-mail werkgever@sfrnf.nl. Vermeld bij het bellen of mailen uw werkgeversnummer.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.