Ondernemen

Huurrecht bedrijfsruimte

Verschillende brancheverenigingen pleiten voor een evenwichtigere huurovereenkomst in winkelpanden. Daarom hebben zij 30 januari jl. een alternatieve huurovereenkomst voor winkelruimte en horecapanden gepresenteerd.
Veel verhuurders maken gebruik van de ‘Huurovereenkomst Winkelruimte’ opgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ). De initiatiefnemers van het nieuwe plan, waaronder INretail, MKB-Nederland en NSO Retail, vinden dat er in die overeenkomst ‘onredelijke bepalingen’ zitten. Dat komt volgens hen doordat het model vooral wordt opgesteld vanuit de kant van de verhuurders.
Het belangrijkste verschil in het ingediende plan is dat de huurder meer rechten krijgt en met meer ‘redelijke bepalingen’ te maken krijgt. Concrete voorbeelden hiervan zijn: een minimaal energielabel en isolatiewaarden, begrenzing van de huurindexering en een meer evenwichtige regeling van de servicekosten, onderhoud en vernieuwingen door verhuurders.
Wat kunt u hiermee als winkelier? Janwillem Burgering adviseert ondernemers – op het moment dat huurkwesties spelen – dit model als redelijk model in de onderhandelingen op tafel te leggen. Dat kan bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst, bij huurprijskwesties, of bij onenigheid met uw verhuurder bijvoorbeeld over de service kosten.

Natuurlijk is het moeilijk om als kleine partij, tegenover vaak grote partijen vanuit de verhuurkant, om je redelijke wensen voor elkaar te krijgen. Toch is het belangrijk dat er een evenwichtige verdeling tussen rechten en plichten komt. Ook de verhuurders hebben hier belang bij op de lange termijn. Een gezond winkelgebied is immers in een ieders belang.

NSO Retail adviseert ook om vooral je samenwerkingsverband te betrekken bij huurkwesties. De ketens in onze branche zijn op de hoogte van deze nieuwe huurdersvriendelijke variant.

Informatie over de huurovereenkomst, servicekosten, gesprek met verhuurder over bijvoorbeeld de huur en/of -indexering met een voorbeeldbrief, de indeplaatsstelling bij overname van de winkel, einde huurovereenkomst etc. kunt u vinden op de website van INretail. Aan deze informatie, of als u gebruik maakt van de Adviestool, zijn voor leden van NSO Retail geen kosten verbonden.

U kunt ook gebruik maken van de rekentool huurprijzen, deze is te vinden in de Adviestool.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de ondernemersservice van INretail via 088-9730600.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.