Personeel

Stagiaires opleiden

De kwaliteit van medewerkers is medebepalend voor het succes van uw onderneming. Het is niet altijd makkelijk om werknemers te vinden die beschikken over vakkennis, inzet, motivatie, enthousiasme en klantgerichtheid. Toch zijn er genoeg jonge mensen in Nederland die beschikken over deze kwaliteiten en staan te popelen om aan de slag te gaan in de detailhandel. Deze jonge mensen zijn te vinden in het Middelbare Beroeps Onderwijs (MBO). Daarnaast kunt u als ondernemer ook uw huidige personeel scholen door ze een opleiding te laten volgen.

Beroepsonderwijs wordt gegeven op scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo), scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en scholen voor hoger beroepsonderwijs (hbo). In het bijzonder de mbo-opleidingen op het gebied van detailhandel zijn voor de ondernemer interessant. Deze opleidingen vindt men op een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Op een ROC vindt men relevante opleidingen zoals:

  • Eerste Verkoper
  • Verkoopmedewerker
  • Winkelassistent
  • Ondernemer/Manager Detailhandel

Een onderdeel van een middelbare beroepsopleiding is het opdoen van praktijkervaring. Een middelbare beroepsopleiding kan men volgen middels voltijdonderwijs of deeltijdonderwijs. In beide gevallen is de beroepspraktijkvorming verplicht. Iedere student moet tijdens de studie een bepaalde periode bij een bedrijf werken. Er zijn twee verschillende soorten beroepspraktijkvorming:

  • Bij de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) zit de leerling in hoofdzaak op school en maakt de beroepspraktijkvorming ongeveer 20% tot maximaal 60% van de totale opleidingsduur uit.
  • Bij de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) ligt het accent op de praktijk en maakt het praktijkgedeelte minimaal 60% van de totale opleidingsduur uit. Deelnemers hebben een overeenkomst met het leerbedrijf en een arbeidsovereenkomst met het bedrijf waar ze werken.

De BOL is voornamelijk geschikt voor personeel voor korte duur. Dit zijn studenten die bijvoorbeeld een stage zullen lopen in de winkel. De BBL is geschikt voor personeel voor lange duur. Deze studenten werken dan het gehele opleidingstraject vier dagen in de winkel en één dag gaan ze naar school. De BBL is ook zeer geschikt voor het huidige personeel dat wil leren en doorgroeien.

Volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs mag de beroepspraktijkvorming uitsluitend bij erkende leerbedrijven gedaan worden, dit om de kwaliteit van het leren in de praktijk te waarborgen.

Erkend leerbedrijf worden
U wordt een erkend leerbedrijf door contact op te nemen met SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). SBB beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of uw bedrijf voldoet aan de eisen om erkend te worden als leerbedrijf. Een belangrijk criterium is bijvoorbeeld dat er één of meerdere medewerkers aanwezig zijn die als praktijkopleider kunnen fungeren. Een ander belangrijk criterium is dat de deelnemer/werknemer de ruimte krijgt om de praktijkkant van de betreffende opleiding te oefenen en uit te voeren.
Kortom: een erkend leerbedrijf is een bedrijf dat aan bepaalde criteria voldoet waardoor het geschikt is voor deelnemers van middelbare beroepsopleidingen om beroepspraktijk-ervaring op te doen. Ongeveer 160 ondernemers in de tabaksdetailhandel zijn met hun winkel een erkend leerbedrijf.

Voor meer informatie over wat een erkend leerbedrijf is en aan welke voorwaarden u moet voldoen om een erkend leerbedrijf te worden, leest u hier.

Tegemoetkoming begeleiding MBO student
Heeft u een werknemer in dienst, die een BBL volgt bij een ROC, dan kunt u een tegemoetkoming ontvangen, zie subsidieregeling praktijkleren.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.