Personeel

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
Als u een medewerker aanneemt, dient u een arbeidsovereenkomst op te stellen. Meestal start u met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In de voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van de NSOis informatie en een invulsuggestie toegevoegd. Als u de eerste keer personeel aanneemt, kijk dat op de checklist personeel of u overal aan heeft gedacht.

Bij de arbeidsovereenkomst horen een aantal bijlagen, deze zijn benoemd in de arbeidsovereenkomst. Het gaat om het winkelreglement (met bijlage kassa instructie), het verzuimreglement en het reglement preventie interne criminaliteit. De NSO heeft ook een model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een oproep overeenkomst en een overeenkomst ter vervanging van een zieke medewerker. Aan uw medewerkers kunt u ook het protocol ongewenst gedrag uitreiken.

De arbeidsovereenkomst –volgens het NSO voorbeeld- en de bijlagen geeft u in tweevoud aan uw medewerker. U zorgt dat vóór de eerste werkdag er een door de werknemer getekend exemplaar in het personeelsdossier zit. Een proeftijd geldt namelijk alleen als deze schriftelijk is vastgelegd.
De bijlagen laat u voor akkoord tekenen en ook daarvan doet u een exemplaar in het personeelsdossier.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.