Personeel

CAO en uurloon medewerker

Met ingang van 1 juli 2023 sluit de tabaks- en gemaksdetailhandel aan bij de cao Retail Non-Food. Op het bureau komen al veel vragen binnen over het loon dat medewerkers per deze datum gaan verdienen. Medio juni worden de werkgevers uitgebreid geïnformeerd via een Vraag & Antwoord document. Onderstaand alvast een korte uitleg over het bijpassende loon voor uw medewerkers.

Uitleg loontabel

Algemeen
Het loongebouw van de cao kent leeftijds- en ervaringsjaren op basis waarvan een personeelslid wordt ingedeeld in een schaal. Deze staan op de verticale as van de loontabel. Ervaringsjaren zijn de jaren die de werknemer binnen het bedrijf in de betreffende functie werkzaam is. Als de werknemer een tredestap maakt, maakt deze een stapje in het loongebouw. beneden in de loontabel. Op de horizontale as (A t/m I) staan de functieniveaus. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld door middel van het functiewaarderingsysteem. De meeste medewerkers in de tabaks- en gemakswinkels zijn verkoopmedewerker en vallen in functiegroep B.

Het witte deel in de loontabel is het basisdeel, dit wordt gebruikt bij niet beoordelingsafhankelijk belonen met tredeverhogingen. Het grootste deel van onze achterban zal hier gebruik van maken.

Het groene deel in de loontabel is alleen van toepassing als de werkgever kiest voor beoordelingsafhankelijk belonen. Een medewerker heeft dan niet automatisch recht op een tredeverhoging, maar de tredeverhoging is afhankelijk van het functioneren van de medewerker.

Het minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%; deze verhoging is al opgenomen in de loontabel. Het bruto minimum uurloon voor een medewerker van 21 jaar en ouder per 1 juli is € 12,12 per uur. In de cao is dit het minimale loon van een medewerker van 21 jaar en ouder.

Hoe vind ik het bijpassende loon voor mijn medewerkers
Voor uw medewerkers gebruikt u de loontabel van de mode, juweliers, parfumerieën, verf- en behang. Hier worden de tabaks- en gemakswinkels na 1 juli a.s. aan toegevoegd. Uw medewerker(s) gaan per 1 juli 2023 met zijn/haar huidige loon over naar de loontabel van de cao. Uitgangspunt is dat geen een medewerker er in loon op achteruit gaat. Het huidige loon is bruto uur- of maandloon. De maandlonen in de loontabel van deze cao zijn gebaseerd op een 38-urige werkweek. Beloond u per maand en werkt uw medewerker 20 uur bepaal dan samen met uw salarisadministrateur het huidige bruto uurloon.

Nadat u uw medewerkers heeft ingedeeld in een functie Verkoop of Verkoopleiding en in functieniveau kijkt u in de loontabel per 1 juli 2023 van de cao naar de bijbehorende functiegroep. In de functiegroep die van toepassing is (verticale kolom) het dichtstbijzijnde bruto uurloon op. U hoeft nog geen rekening te houden met het aantal jaren dat uw medewerker van 21 jaar of ouder bij u in dienst. U hoeft nu dus niet te kijken naar het aantal functie- of ervaringsjarenjaren. Het kan ook zo zijn dat het loon tussen twee uurlonen in zit, dit mag.  Uw medewerker van 21 jaar of ouder maakt pas later een stapje op de datum dat de medewerker bij u in dienst is gekomen of een andere functie heeft gekregen.

De loontabel heeft voor Functiegroep A/B maximaal 3 ervaringsjaren, dit omdat u niet beoordelingsafhankelijk gaat belonen. In de loontabel staat het minimaal te betalen loon. Dit wil zeggen dat u minimaal het bruto loon, zonder vakantiedagen en -geld, dat genoemd is in de loontabel per 1 juli 2023 moet betalen. Uiteraard mag u binnen de loontabel en functiegroep ook meer betalen, dat is aan u.

Voorbeeld: uw verkoopmedewerker met functieniveau B, van 21 jaar of ouder, verdient nu € 12,20, bruto per uur. U schaalt de medewerker in loontabel in functiegroep A/B in, tussen trede 0 en 1 ervaringsjaren in. De medewerker is 1 december 2019 in dienst gekomen. Dat betekent nu dat de medewerker per 1 december 2023 een ervaringsjaar erbij krijgt en instroomt in schaaltrede 21 jaar en 1 ervaringsjaar.

Advies: Let op uw medewerker van 21 jaar of ouder moet per 1 juli 2023 minimaal het WML bruto uurloon verdienen van de 38-urige uurloondeler zijnde € 12,12 bruto per uur. Alle medewerkers onder de 21 jaar moeten tenminste het loon op basis van hun leeftijd en indeling in functiegroep A/B.
Mocht u een medewerker hebben die gezien de zwaarte van hun functie niet passen binnen de loongroepen A t/m E neem dan contact op met NSO Retail.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.