Vakantiedagen, planning en verlof

Vakantiedagen en -planning
De tabaks- en gemaksdetailhandel valt onder de cao Retail Non-Food. In deze cao zijn voor een fulltime medewerker 24* vakantiedagen opgenomen. Hiervan zijn 20 dagen wettelijke en vier bovenwettelijk. De opgebouwde 20* wettelijke dagen van een kalenderjaar dienen voor 1 juli van het kalenderjaar daarop opgenomen te zijn. De vier bovenwettelijke dagen zijn echter vijf jaar geldig.
*Voor parttimers wordt dit pro rato berekend.

NSO Retail geeft werkgevers het advies om ieder jaar, bijvoorbeeld eind januari, een overzicht aan de medewerkers te verstrekken van het vakantietegoed voor dat jaar met daarbij de vermelding tot wanneer de vakantiedagen geldig zijn. Werkgever en werknemer gaan in het begin van het jaar in overleg over het opnemen van de vakantiedagen die per 1 juli vervallen.

Vakantieplanning
Werkgever vraagt aan het begin van het jaar aan de werknemer(a) naar de wensen om vakantie op te nemen in dat jaar. Met name over de vakantie wensen in of rond de zomervakantie dient overleg plaats te vinden. Zijn er veel werknemers met kinderen die op school zitten en heeft de werkgever ook schoolgaande kinderen dan kan werkgever de zes weken zomervakantie opdelen in drie periodes van twee aaneengesloten weken. Werkgever inventariseert de wensen. Werknemer krijgt altijd schriftelijke toestemming van de werkgever voor een vakantieperiode en kan daarna pas een vakantie boeken.

Verlof wettelijk geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
Werknemers hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Daarbij bent u als werkgever in sommige gevallen verplicht het loon van je werknemer door te betalen. We hebben op een rij gezet wanneer dat zo is. Een overzicht van alle verlofvormen kunt u hier downloaden.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.