Actueel

PVO-veiligheidsadviseur beschikbaar voor ondernemer met afgeplakte gevel of etalage

Ruim 500 speciaalzaken/tabakswinkels in Nederland zijn uitgezonderd van het uitstalverbod. Dat betekent dat in die winkels rookwaren niet afgedekt hoeven te zijn. Wel moeten die ondernemers er voor zorgen dat de rookwaren niet buiten de winkel zichtbaar zijn. En dat is een uitdaging. Enerzijds moet de wet gevolgd worden (“niet van buiten zichtbaar“) anderzijds is de veiligheid van ondernemers winkelmedewerkers in het geding als er geen goede zichtlijnen zijn van buiten naar binnen en vice versa. Over deze problematiek heeft najaar 2022 overleg plaatsgevonden bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daaraan namen deel: De Nationale Politie, het Ministerie van Justitie, de NVWA, MKB-Nederland en NSO Retail. Om een beeld te krijgen van de situatie hebben vertegenwoordigers van deze instanties december jl. een zestal winkels, waar deze problematiek speelt, bezocht. Dat overleg en die winkelbezoeken leiden niet direct tot panklare oplossingen. Het blijft schuren tussen “niet van buiten zichtbaar” en veiligheid in de winkel. Daarbij zijn de situatie – en mogelijke oplossingen – per winkel verschillend. Afgesproken is onder meer dat er een expertgroep wordt gevormd die een zogenoemd witboek met mogelijke oplossingen gaan opstellen. Met praktische tips en mogelijkheden. Die groep wordt gevormd uit vertegenwoordigers van erkende winkelinrichter en etaleurs en studenten van een onderwijsinstelling op deze gebieden. Voor de korte termijn zijn adviseurs van een regionaal Platform Veilig Ondernemen (PVO) beschikbaar voor ondernemers waar deze problematiek speelt. 

Als één van die 500 ondernemers kunt u een afspraak maken met een adviseur van een PVO bij u in de regio. Die adviseur, kent de “niet van buiten zichtbaar” problematiek en komt dan bij u in de winkel en geeft u advies over te nemen veiligheidsmaatregelen.

Wilt u een afspraak maken met een PVO-adviseur? Bel dan met: Martijn Wildeboer, nummer 06-51554728. Of mail naar martijn.wildeboer@pvo-oostnederland.nl. Aan het bezoek van de adviseur en het advies dat u krijgt zijn geen kosten verbonden.

logo NSO-RETAIL

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.