Actueel

CAO + uitleg loontabel

Met ingang van 1 juli aanstaande sluit de tabaks- en gemaksdetailhandel aan bij de cao Retail Non-Food. Op het bureau komen al veel vragen binnen over het loon dat medewerkers per deze datum gaan verdienen. In dit artikel een korte toelichting.
De tabaks- en gemakswinkels gaan per 1 juli a.s. vallen onder de loontabel van de Mode, juweliers, parfumerieën en verf- en woninginrichting. De meeste medewerkers in de tabaks- en gemakswinkels zijn verkoopmedewerker en vallen in functiegroep B.
Het minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%; deze verhoging is al opgenomen in de loontabel. Het bruto minimum uurloon voor een medewerker van 21 jaar en ouder per 1 juli is € 12,12 per uur. In de cao is dit het minimale loon van een medewerker van 21 jaar en ouder.

Algemeen

Het loongebouw van de cao kent leeftijds- en ervaringsjaren op basis waarvan een personeelslid wordt ingedeeld in een schaal. Deze staan op de verticale as van de loontabel. Ervaringsjaren zijn de jaren die de werknemer binnen het bedrijf in de betreffende functie werkzaam is. Als de werknemer een tredestap maakt, gaat hij dus naar beneden in de loontabel. Op de horizontale as (A t/m I) staan de functieniveaus. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld door middel van het functiewaarderingsysteem. De meeste medewerkers in de tabaks- en gemakswinkels zijn verkoopmedewerker en vallen in functiegroep B

Het witte deel is het basisdeel, dit wordt gebruikt bij niet beoordelingsafhankelijk belonen met tredeverhogingen. Het grootste deel van onze achterban zal hier gebruik van maken.

Het groene gedeelte van het loongebouw is enkel van toepassing als de werkgever kiest voor beoordelingsafhankelijk belonen. Een medewerker heeft dan niet automatisch recht op een tredeverhoging, maar de tredeverhoging is afhankelijk van het functioneren van de medewerker. 

Inschaling van uw medewerker in loon
Voor de inschaling in de loontabel hoeft u nu nog geen rekening te houden met het aantal jaren dat uw medewerker in dienst is. De loontabel werkt met ervaringsjaren. De ervaringsjaren gaan pas in nadat we aansluiten bij de cao. Na het minimum loon van 21 jaar en ouder met 0 ervaringsjaren zijn er voor de medewerkers nog 3 ervaringsjaren voor die werkgevers die niet beoordelingsafhankelijk belonen.

Daarna bereikt de loontabel het groene gedeelte, dit is voor beoordelingsafhankelijk belonen. De verwachting is dat in onze branche geen gebruikt gemaakt gaat worden gemaakt van beoordelingsafhankelijk belonen.

Scherm­afbeelding 2023-06-06 om 10.08.55

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.