Actueel

Wettelijk Minimumloon vanaf 1 juli € 13,68 per uur

Het minimumloon wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd (aangepast aan de groei van de cao-lonen). Het minimumloon stijgt daardoor met 3,09% en wordt € 13,68 per uur bruto. Dit werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Eerder werd bekend dat een extra verhoging van het minimumloon niet doorgaat.
Mede dankzij een lobby vanuit de retail werd dit, dit voorjaar, in de Eerste Kamer afgestemd.

In de cao is afgesproken dat de schaallonen en de lonen van de medewerkers binnen de schalen met dezelfde percentage worden verhoogd. Uw medewerkers hebben per 1 juli dus recht op deze nieuwe lonen. Bekijk de nieuwe loontabellen op de website van INretail.

wml

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.