Ondernemen

Interne Criminaliteit

Onder interne criminaliteit wordt verstaan: diefstal van geld en goederen uit de winkel of ander frauduleus handelen door eigen personeel. Heeft u een vermoeden van interne criminaliteit of heeft u hier vragen over? Raadpleeg dan het protocol ‘preventie interne criminaliteit’ en neem contact op met het NSO Retail meldpunt Interne Criminaliteit.

Leden van NSO Retail kunnen gebruik maken van het NSO Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit. NSO Retail werkt daarbij samen met 4iTrust Integrity Services, een in bedrijfsveiligheid gespecialiseerd adviesbureau.

Doel van het Meldpunt is:

  1. Leden van NSO Retail informeren over en het vroegtijdig signaleren van interne criminaliteit;
  2. Het op professionele wijze begeleiden van leden van NSO Retail die met interne criminaliteit  te maken krijgen;
  3. Een beeld verkrijgen van de omvang van interne criminaliteit in de tabaks- en gemaksdetailhandel.

Werkwijze
Leden van NSO Retail kunnen bellen met  06-5148 9742 voor vragen over of voor het melden van een geval van Interne Criminaliteit. Het Meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Aan dit eerste telefonisch contact zijn voor u geen kosten verbonden. Afhankelijk van de ernst van de situatie worden in dit eerste telefonisch contact praktische tips en instructies verstrekt over hoe het beste te handelen in de gemelde situatie. Ook aan een eventueel tweede telefonisch consult zijn voor u geen kosten verbonden.

Mocht u behoefte hebben aan verdere begeleiding, kunt u hierover met 4iTrust, voor eigen rekening, verdere afspraken maken. Op basis van uw vraag stelt 4iTrust dan voor u een offerte op met de te verwachten kosten. Nadat u deze offerte voor akkoord hebt getekend, gaat 4iTrust voor u aan het werk.
4iTrust werkt volgens het door de NSO Retail opgestelde ‘protocol preventie interne criminaliteit’.

4iTrust ermee bekend dat de NSO collectief de mogelijkheid aanbiedt aan te sluiten bij het Register Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Als u hierbij bent aangesloten, kunt uw nieuw personeel screenen voordat u hen in dienst neemt.

Vertrouwelijk
Uiteraard worden uw meldingen vertrouwelijk behandeld. NSO Retail wordt door 4iTrust niet geïnformeerd over individuele gevallen. Wel stelt 4iTrust aan het eind van het jaar een algemeen overzicht op van de aard en omvang van interne criminaliteit in de tabaks- en gemaksdetailhandel.

Kortom: Heeft u te maken met een geval van/of vragen over  interne criminaliteit?
Bel het NSO Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit:
06-5148 9742 voor gratis, telefonisch adequaat advies. Wilt u dat 4iTrust u verder begeleidt, vraag dan eerst om een offerte.

Zoeken in het Kenniscentrum

Kun je niet vinden wat je zoekt?
Neem dan contact met ons op.